De wilde Bij – ook wel solitaire Bij genoemd – heeft een speciale relatie
met haar biotoop. Als autonoom insect met een korte levens-cyclus
zoekt zij, anders dan de honingBij, haar stuifmeel in een straal van 200
meter en legt ze haar eitjes in gevonden holtes in bomen, de aarde of
zelfs stenen muren.

© Erdi. All rights reserved.