Milieu/CO2 reductie

De bedrijfsvoering van ERDI is gericht op duurzaam ondernemen. Eén van de waarden binnen ERDI luidt:

“Het beheersen van activiteiten en gebruikmaken van grondstoffen, materialen en energie op zodanige wijze dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, zodat ook toekomstige generaties geen nadelige gevolgen zullen ondervinden van ons handelen.”

Op basis van de maatregelenlijst van de CO2 Prestatieladder en de overige genomen CO2 reductiemaatregelen kunnen we zeggen dat we bij de koplopers in de markt behoren wat betreft CO2 reductie.

ISO 14001
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden moeten alle regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd. De procedures hiervoor zijn vastgelegd en hieraan zijn onder andere het ISO 9001 en 14001 certificaat verbonden. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met dit kwaliteitsbeleid om gaat. Hetzelfde geldt voor ISO 14001, alleen gaat het dan specifiek om het  milieubeleid.

Co2 verlagen

CO2-reductie
Aan de hand van de CO2-voetafdruk heeft ERDI maatregelen getroffen voor CO2-reductie. ERDI werkt hiervoor nauw samen met KPMG Sustainability en de Climate Neutral Group. De reductiemaatregelen zijn gericht op energiebesparing en het verlagen van de CO2-uitstoot per werknemer. Dit wordt onder meer gerealiseerd door een efficiënte bedrijfsvoering en klimaatbewuste investeringen in bedrijfsmiddelen. Verder wekt ERDI zelf groene energie op die voor de eigen bedrijfsactiviteiten wordt aangewend.

Maatregelen door de jaren heen.
Over het jaar 2009 heeft ERDI voor het eerst haar CO2-uitstoot gecompenseerd. Dit jaar fungeert als nulmeting. In 2010 werd er direct een besparing van 7% gerealiseerd. Dit werd onder andere gerealiseerd door kunststof gordijnen in de magazijnen en aparte thermostaten in het gebouw. Over het jaar 2011 heeft ERDI zelfs een besparing van 14% gerealiseerd. Een efficiënte transportplanning in vervoersstromen was hier verantwoordelijk voor. In 2012 is ruim 100m2 van het dak voorzien van PV-panelen en is de TL verlichting in ons gebouw vervangen door HF verlichting. Door deze maatregelen hebben we in 2012 een besparing van 11% mogen realiseren. In 2013 lag de focus op ons brandstofverbruik.

De chauffeurs hebben een cursus “Het Nieuwe Rijden” gedaan en hebben deelgenomen aan de rijstijlcompetitie Greendriver. Verder is het aantal PV panelen in het voorjaar uitgebreid naar 270m2. Deze maatregelen hebben bijgedragen aan een reductie van 7% CO2-uitstoot in 2013. De laatste jaren wordt name gekeken naar reductie in het productieproces. De uitbreiding van ons assortiment kunststof palen heeft aanzienlijke besparing gescheeld in productie (voorkomen thermisch verzinken / poedercoaten etc.).

CO2 Prestatieladder

In 2024 is het doel om 1-3% CO2 uitstoot (per FTE) te reduceren.
Dit willen we bereiken door:

  • Binnen 12 maanden alle voertuigen die vervangen moeten worden vervangen voor een elektrische variant of een brandstof variant die minimaal aan de Euro 6 emissienorm voldoen, waarbij een CO2-reductie van ± 2% wordt behaald in 2024.
  • Het vervangen van alle aggregaten binnen de organisatie door energiezuinige alternatieven binnen 12 maanden, met een reductie van de CO2-uitstoot met ten minste 100% van de uitstoot als gevolg door de aggregaten.
  • Verder digitaliseren (±5%), Binnen 12 maanden zal het bedrijf verder overstappen op digitale systemen met een reductie van ± 5% CO2 uitstoot.
  • Binnen 6 maanden worden de 2 geïnstalleerde warmtepompen die de CO2-uitstoot van het gebouw met ± 20% verminderen gecontroleerd op de werking en de daadwekelijke CO2-reductie.

Ketenanalyse uitneembare palen
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Erdi een analyse uit van GHG (Green House Gas) genererende ketens. Dit document beschrijft uiteindelijk de ketenanalyse die is opgesteld door Erdi. (zie meer informatie op  de SKAO website )

Resultaten 2024

Over de eerste helft van het jaar 2024 heeft Erdi in absolute aantallen 7.3% meer CO2 uitgestoten dan over de eerste helft van 2023. De CO2 uitstoot per FTE laten een stijging zien van 2.6% ten opzichten van de eerste helft van het jaar 2023.

Verder hebben we de CO2-uitstoot berekend op ons gunningsproject van straatmeubilair voor de gemeente Amsterdam en gemeente Rotterdam. In de gemeente Amsterdam was er in totaal 14.7 ton CO2 uitstoot over de eerste helft van het jaar 2024. Dit is een stijging van 18.5% ten opzichte van de eerste helft van het jaar 2023.

Voor de gemeente Rotterdam is er in de eerste helft van het jaar 2023 0.55 ton CO2 uitgestoten. Dit is een stijging van 52.8% ten opzichte van de eerste helft van het jaar 2023. Daarnaast is er met betrekking tot een gunningsproject van 3 producten de mki berekend. Door op de meest milieuvriendelijke manier te produceren en werken, krijg je korting op de aanbestedingsprijs. Deze methode geef nieuwe denkwijze bij het ontwerpen van producten en het verbeteren van huidige producten/ productieprocessen.

De meeste van onze CO2 uitstoot bevindt zich in het wagenpark, namelijk 88.9%.

Doelstelling voor geheel 2024 is 1-3% reductie per FTE.

Lees hier ons CO2 Prestatieladder voortgangsverslag en energie actieplan 2024.

Doelstellingen en maatregelen

Actieve deelnames

Al jaren leveren we als Erdi input in onder andere de Vereniging Straatmeubilair. Er is hier een werkgroep aangesteld die zich bezighoudt met duurzaamheid (o.a. circulair ecodesign, CO2-reductie, LCA, MKI waarden etc.).

Verder houden we nauw contact over lokaal milieu- /CO2-beleid met de gemeente Zaanstad. Zo namen de deel aan de klimaattafels en hebben we onlangs een mobiliteitsscan gehouden. Als laatste is de Climate Neutral Group onze partner bij het verder reduceren van onze CO2-uitstoot. In 2016 namen we deel aan The Coalition of the Doingen. 

co2-uitstoot-2022

Biljoen bomen project WNF
Een bos is meer dan een optelsom van bomen. Een bos is een uitgebalanceerd ecosysteem van bomen, planten en dieren zoals zoogdieren, vogels en insecten. Die allemaal van elkaar afhankelijk zijn om te overleven. Ook voor ons als mens is bos van levensbelang. Het geeft ons voedsel, zorgt voor onze waterhuishouding en is een belangrijke partner in de strijd tegen klimaatverandering. Bomen slaan namelijk CO2 op in hun stammen, wortels en de bodem. Helaas verdwijnen bossen in een razendsnel tempo. De meest voorkomende oorzaken van ontbossing zijn landbouw, veeteelt, mijnbouw en infrastructurele projecten. Bij het kappen of afbranden van bos, komt een groot deel van de opgeslagen CO2 vrij. Als de concentratie CO2 in de atmosfeer stijgt, warmt de aarde op. Door het herstellen en beschermen van bossen, vergroten we de opnamecapaciteit aan CO2.

Samen kunnen we het tij keren. Door de juiste boom op de juiste plek te beschermen of juist te planten. Erdi is daarom business sponsor van het 1 biljoen bomen project van het WNF.  Het doel is 1 biljoen bomen voor 2050 wereldwijd. Met dit ambitieuze doel bouwt het WNF aan levende en klimaatbestendige bossen, die blijven groeien. Hierdoor houden we de aarde leefbaar voor mens en dier. Daarom komt Erdi nu ook in actie voor het Atlantisch Regenwoud. Dit regenwoud is een prachtig gebied dat zich uitstrekt over Argentinië, Brazilië en Paraguay. Het herbergt een ongekend aantal diersoorten, de kleurrijkste vogels, ruim 400 verschillende soorten bomen en… de jaguar. Helaas raken we dit prachtige bos nu in hoog tempo kwijt. Er is inmiddels al ruim 80% verdwenen. Tijd voor actie!

© Erdi. All rights reserved.