Solar zonnepaneel / LED toepassing

Solar zonnepaneel / LED toepassing


Prijs op aanvraag


Materiaal:

Zonnepaneel 10 watt bij een zonlicht aanstraling van 1000 W / m2

Afmeting:

Toepasbaar op type I,II of III borden


VOORDELEN

§  Alternerend signaalbord model 

§  Het paneel heeft de mogelijkheid om, in meerdere bloktijden, instellingen autonoom te veranderen en zal met de ingebouwde zonnestand calculator het energieniveau gaan regelen

§  Tevens is er een automatische correctie voor zomer en wintertijd ingebouwd

§  Het week- en weekendprogramma is afwijkend van elkaar

§  Ook zal er een ander nacht programma zijn voor tijden tussen 23:00 en 5:00 ’s morgens

§  Er wordt rekening gehouden met schrikkeljaren

§  Deze instellingen zijn ingevoerd in een processor en loopt door tot 2084

§  Korte omschrijving van de instellingen

§  Bloktijden:

§  08:00 tot ~ 08:45 lokale tijd

§  11:45 tot ~ 13:45 lokale tijd

§  15:00 tot ~ 15:45 lokale tijd

Tekst blok :

Tijdens deze bloktijden zal de installatie met de hoogst benodigde energie in het hoogstetempo knipperen

In de tijden tussen de schemer / bloktijden zal de installatie met de benodigde energie in een lager tempo gaan knipperen

In de schemer zal de installatie met een lager energie niveau en in een nog lager tempo gaan knipperen

In de nachtelijke uren zal de installatie met een minimale energie hoeveelheid en in het
laagste tempo gaan knipperen

De benodigde energie is afhankelijk van de schemer tijd geldend op de bijbehorende datum

Het paneel heeft vast geprogrammeerde instellingen die vooraf opgegeven dienen te worden

Modellen:

Diverse RVV modellen toepasbaar