Erdi Verkeerstechniek plaatst/produceert niet alleen voorzieningen voor Selectieve Toegang, maar kan ook camera toezicht systemen verzorgen. Door middel van camera toezicht kunnen bijvoorbeeld de geïnstalleerde verkeersvoorzieningen worden gecontroleerd. Op deze manier is men in staat een of meerdere afsluitingen vanaf één punt te coördineren. Ook kan een defect eerder worden geconstateerd en is men wellicht instaat om de oorzaak/veroorzaker van het probleem te achterhalen.

© Erdi. All rights reserved.