Missie

  • Het ontwikkelen, produceren, installeren, monteren en onderhouden van producten en diensten met een maatschappelijk nut in relatie tot verkeer, parkeren, buitenruimtes, bruggen etc. voor overheden en bedrijfsleven.

  • Het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van grondstoffen, materialen en energie zodat het milieu zo min mogelijk wordt belast.

  • Een praktijkgerichte en flexibele organisatie die streeft naar een hoge klanttevredenheid.

  • Erdi wil een aantrekkelijke en moderne werkgever zijn met uitstekende arbeidsvoorwaarden en een waarborg voor continuïteit, kwaliteit en zekerheid.

© Erdi. All rights reserved.