Lange afstandslezer voor een autoluw Amsterdam

Voor de stad Amsterdam is er door de Agenda Autoluwbeleid een prognose opgesteld. Hieruit blijkt dat het aantal inwoners en banen binnen Amsterdam enorm zullen gaan stijgen. Zodra de inwoners en aantal banen in Amsterdam zullen stijgen, zal tevens de drukte in het verkeer met maar liefst 40% toenemen. Er dienen stappen ondernomen te worden, aldus proeven plaats te vinden, om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
Lange afstandslezer voor een autoluw Amsterdam
Voor de stad Amsterdam is er door de Agenda Autoluwbeleid een prognose opgesteld. Hieruit blijkt dat het aantal inwoners en banen binnen Amsterdam enorm zullen gaan stijgen. Zodra de inwoners en aantal banen in Amsterdam zullen stijgen, zal tevens de drukte in het verkeer met maar liefst 40% toenemen. Er dienen stappen ondernomen te worden, aldus proeven plaats te vinden, om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

De opdracht

Gemeente Amsterdam wilt graag middels een proef bepaalde zones in de stad autoluw maken. Zones waar het onder andere over gaat zijn de Weesperstraat, Anne Frankstraat, Hoogte Kadijk en op de Kattenburgergracht. Het uiteindelijke doel van de proef is om te monitoren hoe het verkeer zich gaat gedragen binnen de stad, zodra het autoluw wordt gemaakt. Met autoluw wordt bedoeld relatief weinig gemotoriseerd verkeer. Er zal door de gemeente van Amsterdam gemonitord worden wat voor gevolgen de afsluitingen hebben voor de leefbaarheid en veiligheid van Amsterdam.


Onze oplossing

Op maandag 12 juni is Erdi begonnen met een proef om deze specifieke zones in Amsterdam autoluw te maken. De proeven zullen in totaal zes weken duren, tot minstens 23 juli, en daarna worden er verdere beslissingen genomen.

Erdi heeft dus een bijdrage geleverd door middel van het produceren en plaatsen van 11 tijdelijke slagbomen met lange afstandslezers. Deze zijn allemaal vakkundig door een sterk team bij Erdi geproduceerd en getest. Daaropvolgend werd het door een team van service monteurs in het bruisend Amsterdam geïnstalleerd.

De afsluiting van het verkeer geldt op veel plekken tussen zes uur ’s ochtends en elf uur ’s avonds. Uiteraard wordt er een uitzondering gemaakt voor Openbaar Vervoer, Noodhulp en Handhaving. Zo is er een systeem ontwikkeld dat een selectieve groep van auto’s/bussen er wel doorheen kunnen.


Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op

Fotoimpressie

Neem contact op

    Contactgegevens

    © Erdi. All rights reserved.