Onderhoud
Om de systemen veilig en betrouwbaar te laten functioneren is het onderhouden van Selectieve afsluitingen van essentieel belang. Als serviceorganisatie heeft Erdi Verkeerstechniek het onderhoud volledig gebaseerd op de Onderhoudsrichtlijn van het CROW, publicatie 246.
Zowel de operationele als de administratieve processen zijn hier conform de CROW richtlijn op ingericht.

Na onderhoud krijgt de klant een rapportage met eventuele geconstateerde gebreken en/of verbeteringsvoorstellen. Op basis van deze rapportage kan een installatie geoptimaliseerd worden.
Storingen
Storingen worden in een kwaliteitsmonitor bijgehouden. Dit wordt wekelijks in het team besproken en storingen en inspecties worden geëvalueerd.

Zo worden de hoge eisen van veiligheid en betrouwbaarheid niet alleen bij een nieuwe installatie gewaarborgd doch ook gedurende de gehele levenscyclus van de door ons geleverde installaties.

© Erdi. All rights reserved.