MVO

Erdi is zich bewust van de rol in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Wij houden actief rekening met de gevolgen van onze eigen bedrijfsactiviteiten op het milieu en het welzijn van de mensen binnen en buiten onze organisatie. Een optimale balans tussen People, Planet en Profit is wat wij nastreven.

Ons innovatieve karakter is met name te danken door vernieuwend, eigenzinnig en vooruitstrevend ondernemerschap. De medewerkers van Erdi zijn professioneel, mensgericht en dankzij hun diverse disciplines kunnen zij zeer resultaatgericht opereren. Erdi tracht op deze wijze een duurzame continue relatie op te bouwen en te onderhouden met haar opdrachtgevers.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden moeten alle regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd. De procedures hiervoor zijn vastgelegd en hieraan zijn onder andere het NEN-EN-ISO 9001, NEN-EN-ISO 14001, NEN-EN 1090VCA en het CO2 Prestatieladder certificaat verbonden. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met dit kwaliteitsbeleid om gaat. Hetzelfde geldt voor ISO 14001, alleen gaat het dan specifiek om het  milieubeleid. De NEN-EN 1090 zegt alles over het vervaardigen van stalen- en aluminium constructies, opleidings- en scholingsniveau van lassers en het recht om CE markering op te stellen voor deze constructies. VCA staat voor VGM( veiligheid gezonheid en milieu) Checklist Aannemers en draagt bij aan der verdere borging van veiligheid binnen alle facetten van het productie-, installatie-, montage- en onderhoudsproces van Erdi. Als laatste helpt de CO2 Prestatieladder ons bij het reduceren van onze CO2 uitstoot, zowel binnen onze eigen bedrijfsvoering als in de diverse ketens waar we actief zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook voor ons het beheersen van activiteiten en gebruik maken van grondstoffen, materialen en energie waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast en waarbij we dus rekening houden met onze toekomstige generaties.

Erdi voert vanaf 1 januari 2010 al haar werkzaamheden CO2 neutraal uit. Erdi werkt hiermee nauw samen met KPMG Sustainability en de Climate Neutral Group. Alle uitstoot die nog niet kan worden voorkomen of gereduceerd wordt gecompenseerd middels Gold Standard credits (Certificaat 16993) uit klimaatprojecten, voor meer info zie www.cdmgoldstandard.org.

Praktijkvoorbeelden
Erdi hanteert voor haar zitbanken enkel FSC® (Certificaat SGSCH-COC-005667) goedgekeurd hout. De houten delen worden bij voorkeur zonder verder milieubelastende behandelingen op de banken geplaatst.

Alle bedrijfswagens van Erdi voldoen momenteel minimaal aan de Euro-V norm. Het werk buiten wordt zo ingedeeld, dat er niet of nauwelijks hoeft te worden omgereden. Het efficient inplannen bespaard niet alleen brandstof maar ook het milieu.

Erdi heeft een windmolen op het bedrijfspand staan. Deze voorziet ons voor een deel in de eigen energievoorziening. Verder hebben we op dit moment ruim 270m2 van ons dak voorzien van PV-panelen. Ook op het opslag- en distributiecentrum zijn er PV-panelen geplaatst, zodat we daar kunnen voorzien in onze eigen energiebehoefte. Daarnaast bezit het een “groen dak” voor o.a. fijnstof en water opvang.
Verder is er geïnvesteerd in de centrale verwarming. Met de nieuwe afstelling worden er geen ruimtes meer onnodig verwarmd. Een andere besparing die hier invloed op heeft zijn de kunststof lamellen die voor onze transport deuren hangen. Met deze lamellen gaat er weinig warmte verloren en wordt het werkklimaat aanzienlijk verbeterd. Als laatste is bijna al onze verlichting in het kantoor vervangen voor zuinig HF verlichting.

Circulair ondernemen
De producten die Erdi in haar assortiment voert voldoen aan de Duurzaam Inkopen Straatmeubilair criteria voor inkopende overheden (www.pianoo.nl).
Wij gaan echter een stap verder en houden ons actief bezig met circulair ondernemen.
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren.
Dit verschilt van het lineaire systeem, waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.  Erdi  streeft bij het ontwikkelen van haar producten en diensten het principe van de “drie R’s”  Reduce, Re-use en Recycle.

Erdi heeft in de loop van de jaren meerdere producten op de markt gebracht waarbij de levensduur is verlengd of waarbij het product volledig opnieuw kan worden ingezet, zoals;

– multifunctioneel ontwerp van betonfundaties voor diverse straatmeubilair toepassingen van fietsenrekken, afvalbakken tot toepassing bij verkeersvoorzieningen,
– het onderhoud van dynamische selectieve afsluitingen o.a. na aanrijdingen van verzinkbare palen, worden alle materialen die hergebruikt kunnen worden wederom toegepast en gebruikt,
– de recentelijk geïntroduceerde nieuwe FietsFlex afzetpaal model 100 is niet alleen vergevingsgezind als er tegenaan gefietst wordt, de hoeveelheid staal is meer dan gehalveerd, geen poedercoating proces (veel energie),  hergebruikt onderdelen voor een nieuwe levenscyclus, etc.,
– eerste onderneming in Nederland die in 1985 de recyclingbaakvoet (gerecycled kabels, rubber, etc.) introduceerde i.p.v. stalen baakvoeten,
– het ontwikkelen van een cradle-to-cradle afvalbak die klaar is voor keuring door de daarvoor aangewezen instanties.

Daarnaast is Erdi nauw betrokken bij het toepassen van alternatieve grondstoffen zoals (bio)composieten. Zij introduceerde als één van de eerste de mogelijkheid van Bamboe als alternatief voor tropisch harthout voor toepassing op haar zitbanken. Erdi heeft in de laatste 40 jaar veel producten ontwikkeld die hebben bijgedragen aan praktijkgerichte oplossingen in de openbare ruimte, waarvan de levensduur is verlengd of waarbij het product volledig opnieuw kan worden ingezet. Verder nemen wij actief deel aan initiatieven om de circulaire economie te stimuleren. Zo hebben wij met MVO Nederland en inkopers van gemeentes tijdens een bijeenkomst de knelpunten besproken die er nu nog zijn om de circulaire economie echt in gang te krijgen (zie MVO Nederland en Pianoo).