De ontwikkeling van Selectieve Toegangssystemen voor parkeergarages, terreinen en bijzondere objecten vraagt om innovatieve maatwerkoplossingen. Erdi heeft de kennis, de ervaring én de middelen in huis om een totaalconcept te leveren voor elke individuele situatie. Daarnaast beschikt Erdi Verkeerstechniek over een professionele technische serviceorganisatie, die altijd paraat staat bij calamiteiten en voor service en onderhoud.

Quick-S-Gate De Quick-S-Gate is een snelvouwdeur, waarmee parkeergarages hermetisch kunnen worden afgesloten. Een totaalconcept van ontwikkeling, productie, installatie en onderhoud, dat volledig is afgestemd op de wensen van de klant.
ERS-Scharnieren De deur is uitgerust met ERS-scharnieren, een samenstelling van twee gelagerde scharnieren met een daartussen geplaatste, meedraaiende RVS buis. Dat maakt de Quick-S-Gate bijzonder geschikt voor een hoge gebruiksfrequentie van open- en sluitbewegingen. De scharnieren zorgen bovendien voor optimale veiligheid, omdat ze beknelling tussen de deuren van bijvoorbeeld vingers, onmogelijk maken. Met deze innovatie speelt Erdi in op het toenemende binnenstedelijk gebruik van snelvouwdeuren in combinatie met de vraag naar veiligheid (denk bijvoorbeeld aan spelende kinderen). Erdi heeft de ERS-scharnier als intellectueel eigendom gedeponeerd.  Besturing en aandrijving De Quick-S-Gate beschikt over twee kolommen, waarin alle aandrijvingen en elektronische besturingen zijn verwerkt. Deze kolommen zijn eenvoudig te bereiken voor onderhoud. Verder is in elke kolom standaard een LED-regellicht (rood en groen) geïntegreerd. Al deze elementen vormen met elkaar een compact geheel, zonder extra losse delen rondom de deur.

© Erdi. All rights reserved.