Bij het beheren van de wegen worden heel veel korte en kleine werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de Arbo-wet in de publicatie (crow 96 b) voorschrijft dat er minimaal één oranje waarschuwingslamp op de auto moet zitten. In de praktijk valt dit niet genoeg op en heeft vaak geen dwingend karakter naar het verkeer en dit alles brengt veel meer gevaarlijke situaties met zich mee voor de medewerkers en verkeersdeelnemers. -De actiebalk kan vanuit de auto worden ingeschakeld, wel of niet gelijk met de zwaailichten en verhoogt de attentiewaarde en de veiligheid bij de korte en kleine werkzaamheden  -Mochten de werkzaamheden langer duren dan zullen de voorwaarschuwingsborden en verkeerskegels (klemmfix klapbakens/kegels) moeten worden gebruikt (die men in het algemeen standaard bij zich heeft).  -Het toepassen van de actiebalk komt overeen met veel argumenten die Rijkswaterstaat heeft gebruikt voor haar richtlijnen “Beveiliging kleine activiteiten op de vluchtstrook van autosnelwegen” en voornamelijk voor haar eigen voertuigen. Erdi Wegbebakening heeft meerdere actiebalken in haar assortiment.

© Erdi. All rights reserved.