Kentekenherkenning

Kentekenherkenning


Prijs op aanvraag


Voor terreinen, gebieden of parkeerfaciliteiten waar selectieve toegang plaatsvindt kan gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. Voertuigen zullen zich melden waarna het kenteken wordt gescand en wanneer deze overeenkomt met de kentekens in de database zal toegang worden verleend.
Deze toepassing kan het passensysteem vervangen waardoor er grotere flexibiliteit wordt verkregen omdat voertuigen niet meer uitgerust hoeven te worden met transponders of losse pasjes.

Herkenning.
Het kenteken van passerende voertuigen wordt automatisch door de camera ingelezen in het systeem. Het systeem bevat een lijst met kentekens van de bevoegden die toestemming hebben om het betreffende gebied te betreden .  

Beheer.
Het beheren van een kentekenherkenningssysteem is zeer gebruiksvriendelijk. De beheerder voert in het systeem een lijst in met de gegevens van de voertuigen en de periode waarin deze worden verleend op toegang. Datum en tijdvenster zijn per kenteken in te voeren. De gegevens bestaan minimaal uit het kenteken, merk en type van het voertuig, datum en tijd.