CMSE-systeem

CMSE-systeem


Prijs op aanvraag


CMSE-systeem

Erdi Verkeerstechniek heeft een Centraal Management Systeem Erdi (CMSE) ontwikkeld. Het is een compleet systeem om beweegbare afsluitingen (palen, slagbomen, piramides, etc.) te kunnen bedienen en te monitoren. In het systeem zijn actuele statussen en storingen te zien. Ook kunnen parameters als bedrijfstijden, venstertijden, systeemtijden en lichttijden op afstand aangepast worden. Via het CMSE kan ook een logbestand veiliggesteld worden.

Het systeem kan in een drietal componenten worden opgesplitst: technische installatie, cloud en gebruikers interface.

De technische installatie is de fysieke verkeer beperkende paal (vezip), piramide of slagboom tezamen met de regelinstallatie. In de regelinstallatie wordt de vezip bestuurd en gecontroleerd door een procesbesturing in combinatie met een conflictmonitor. In deze procesbesturing is een software programma actief welke alles autonoom regelt op basis van ingestelde parameters. Naast de procesbesturing wordt een communicatiemodule geïnstalleerd welke, zonder dat het originele programma wordt beïnvloed, gegevens uit het geheugen van de procesbesturing kan lezen en schrijven. Deze gegevens worden rechtstreeks verstuurd dan wel verkregen uit de cloud. Commando’s voor de procesbesturing  of gewijzigde instellingen worden via dezelfde weg verkregen vanuit de cloud.

In de cloud zijn meerdere programma’s naast elkaar actief. Eén van de taken is het verkrijgen van informatie en het opslaan hiervan in een database. Een andere taak is het verzorgen van de informatie voor de gebruikers.

Gebruikers kunnen via internet verbinding maken met de cloud. Na een tweeweg verificatie van de gebruiker krijgt deze informatie te zien over locaties, kunnen afsluitingen worden bediend, kunnen parameters worden aangebracht en gewijzigd en logbestanden worden uitgelezen.