Schoolzones

Op diverse plekken in Amsterdam Noord hebben wij schoolzones aangebracht. Met deze inrichting rondom de school wordt de weggebruiker extra geattendeerd op mogelijk overstekende / spelende kinderen. Veel verkeersongevallen met kinderen vinden namelijk plaats wanneer ze van of op weg naar school zijn.

Schoolzone