Vezip plateau

Uit de Risico Inventarisatie, die benodigd is voor selectieve toegangssystemen, zijn een aantal risico’s gesignaleerd die niet door technische voorzieningen zijn weg te nemen. Om het gevaar, voor o.a. (brom)fietsers, van het opkomende fysieke element te beperken heeft Erdi een kunststof vezip plateau ontwikkeld. Zo wordt men (on)bewust langs het fysieke element geleid.

Onderstaande producten zijn gebruikt in dit project

© Erdi. All rights reserved.