Verzinkbare afzetpalen Eindhoven

In de gemeente Eindhoven hebben we meerdere selectieve afsluitingen met verzinkbare palen geleverd en geplaatst. Deze paal wordt toegepast om het autoverkeer te verminderen tot alleen bestemmingsverkeer. Het centrum blijft toegankelijk, maar er zal nooit meer verkeer dan noodzakelijk in het gebied komen.

© Erdi. All rights reserved.