Taxistandplaats Amsterdam C.S.

Erdi heeft de nieuwe taxistandplaats op Amsterdam Centraal Station ingericht met een innovatief selectief toegangs- en afroepsysteem. Het systeem bestaat uit een combinatie tussen kenteken- en passenregistratie gekoppeld aan een slagboominstallatie en matrixborden.

Zo worden de kentekens van de taxi’s  bij binnenkomst geregistreerd en vastgelegd. Er wordt bijgehouden hoeveel taxi’s er aanwezig zijn op de standplaats. Indien het aantal vooraf ingestelde taxi’s aanwezig zijn, wordt op een matrixbord bij de ingang van de taxistandplaats VOL aangegeven.

Om toegang te krijgen tot de standplaats biedt de taxichauffeur zijn pas aan om de slagboom te kunnen passeren, indien de kentekenregistratie correct verloopt. Op een matrixbord worden vier kentekens geprojecteerd en de taxi’s worden op volgorde van binnenkomst afgeroepen. Dan kunnen zij naar de instapplaats rijden om hun passagiers op te halen. Verlaten de taxi’s de standplaats dan worden deze d.m.v. het kentekenregistratiesysteem uitgeboekt.

Indien een schone (uitstootvrije) taxi aanwezig is op de standplaats dan krijgt deze een voorkeursbehandeling. Het complete systeem is aangesloten op het Erdi Centraal Management Systeem en kenteken- en passenbeheersysteem. Het geheel wordt 24/7 gemonitord.

Daarnaast is de slagboominstallatie uitgevoerd op het maximale veiligheidsniveau volgens de wettelijke richtlijnen die voortvloeien uit de machinerichtlijn, namelijk Performance Level (PL) e.

© Erdi. All rights reserved.