Proef FMS Haarlem

In het centrum van Haarlem vindt op dit moment een praktijkproef plaats van ons Fietsparkeer Management Systeem. Dit systeem biedt de oplossing voor het weesfietsen probleem in overbezette stallingen. Volgens onderzoek van het Fietsberaad is gebleken dat zonder ingrijpen ongeveer 20% van alle fietsparkeerplaatsen bij grote stations en in stadscentra verloren gaat aan weesfietsen. De handhaving in stallingen is al een lastig karwei maar handhaving in de openbare ruimte is vaak niet mogelijk. Hiervoor heeft Erdi juist het Fietsparkeer Management Systeem ontwikkeld.

Doormiddel van een batterijloze sensor in de schaal (voor de meeste bestaande fietsrekken geschikt) van het fietsparkeersysteem kan de parkeerduur van een fiets worden bijgehouden. Wanneer de fiets te lang in de stalling staat krijgt de beheerder/handhaver een melding en kan de fiets worden verwijderd. Zo zal de capaciteit van de stalling altijd optimaal benut worden.

Het FMS is een doorontwikkeling op het beproefde webbased Centraal Management Systeem van Erdi wat wordt toegepast bij binnenstedelijke afsluitingen. De montage, installatie en onderhoud van het systeem kunnen met een 24-uursdienst worden ondersteund. Zo is er altijd één aanspreekpunt voor de beheerder. Bij eventuele handhaving kan Erdi met haar technische servicedienst ondersteuning bieden, zoals verwijderen fietsen, fysieke afvoer, etc.

Het systeem is zowel binnen als in de buitenruimte toepasbaar. Fietsparkeerruimtes kunnen worden ingedeeld met dezelfde stallingsduur. Maar het is ook mogelijk secties aan te brengen voor bijvoorbeeld lang- en kortparkeerders. Eén en ander kan worden ondersteund met dynamische informatieborden.

De beheerder kan realtime naar de stallingsduur van de geparkeerde fietsen kijken. Zodra een fiets te lang geparkeerd staat krijgt de beheerder een melding en kan er handhaving plaatsvinden. Verder kunnen er statistieken uit het systeem worden gehaald om de benutting van de stalling te beoordelen.

Optioneel is het systeem uit te breiden met een realtime app. Zo kunnen de gebruikers en beheerders naar de bezettingsgraad van meerdere stallingen tegelijk kijken.

Voordelen:
• Dit systeem onderscheid zich omdat het ook in de buitenruimte toepasbaar is.
• Batterijloze sensor.
• Webbased systeem.
• Stallingsduur meetbaar per fietsparkeerplaats.
• Managementinformatie voor beheerder.
• Optimale benutting van de beschikbare fietsparkeerplaatsen.
• Toepasbaar op de meeste bestaande fietsrekken.
• Productdifferentiatie zoals kort en lang parkeren.
• Uit te breiden met meerdere stallingen.
• Dynamische informatieborden.

Onderstaande producten zijn gebruikt in dit project

© Erdi. All rights reserved.