Den Haag – Flexhek

In Den Haag hebben wij meerdere flexhekken geleverd en geplaatst. Het flexhek is ontwikkeld als flexibel obstakel bij selectieve toegangssystemen.
Het flexhek ontleent zijn kracht aan het feit dat indien een weggebruiker door rood licht rijdt een dusdanige schade oploopt die in overeenstemming is met de overtreding. Een ontwikkeld product dat uitstekend functioneert en de wegbeheerder nieuwe mogelijkheden biedt bij selectieve afsluitingen van wegen, trambanen, doseringsinstallaties, etc.

Onderstaande producten zijn gebruikt in dit project

© Erdi. All rights reserved.