Arena gebied

Erdi Verkeerstechniek heeft het Arena gebied autoluw ingericht door middel van slagbomen. Er kan nu alleen geladen en gelost worden indien men over een pas of pincode beschikt om het gebied te betreden. De slagboominstallaties zijn voorzien van camerasysteem en aangesloten op het Erdi Centraal Management Systeem.

Onderstaande producten zijn gebruikt in dit project

© Erdi. All rights reserved.