Nieuwe elektrische eVito bedrijfswagen

Eindelijk hebben wij onze nieuwe elektrische eVito bedrijfswagen mogen ontvangen! Wij zijn druk bezig met de elektrificatie van ons wagenpark om zo emissieloos onze werkzaamheden te kunnen verrichten. Er is dus meer onderweg!
Verder, dragen deze investeringen ook bij aan onze co2 reductiedoelstellingen die conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder zijn opgesteld. Buiten dat deze bedrijfswagen een positieve bijdragen levert aan onze bedrijfsvoering, zorgt het opvallende design er ook voor dat onze servicemonteurs veilig hun werkzaamheden kunnen verrichten!

© Erdi. All rights reserved.