Stadsdeel West

Eind juli, vlak voor  de afgelopen zomervakantie, is de herinrichting van het  Ten Kateplein in Amsterdam afgerond. Voor deze herinrichting gaf Stadsdeel West van de Gemeente Amsterdam vorig jaar half november het startsein. Wilfred Meijer was als senior directievoerder belast met de realisatie van dit bijzondere project, waarvoor Erdi de Canapé Wood zitbanken leverde en installeerde.

Vrijheid en verantwoordelijkheid.

Wilfred Meijer is geboren en getogen in West.  Na het afronden van de technische school trad hij  in 1964 in dienst bij de gemeente Amsterdam als leerling stratenmaker. Na het behalen van zijn diploma’s werkte hij tot zijn 38e jaar als stratenmaker om vervolgens fulltime secretaris te worden van de medezeggenschapsraad. Toen hij vond dat daar zijn taak er op zat keerde hij als opzichter terug naar Stadsdeel Oud-West. Wilfred: “In 2008 was  de herinrichting van de Clercqstraat mijn eerste opdracht als directievoerder. Een baan met veel vrijheid, maar ook veel verantwoordelijkheden. Tijdens de realisatie van een project ben ik het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Ik plan, coördineer en bewaak alle processen. Dat was overigens in het geval van het Ten Kateplein een aardige kluif. Er waren heel wat partijen bij betrokken en er moesten onderling erg veel zaken nauwkeurig afgestemd worden omdat we werkten volgens een strakke planning. Zo was er bijvoorbeeld sprake van vervuilde grond, die afgegraven moest worden terwijl er erg veel verschillende leidingen  en kabels ter plekke in de grond zaten. Vervolgens moesten er ook nog nieuwe leidingen en ondergrondse huisvuilcontainers de grond in voordat  we konden gaan opbouwen.”

Inspraak buurtbewoners.

De herinrichting van het Ten Kateplein verliep volgens een open planproces. Dat betekent dat de buurtbewoners inspraak hadden in de uiteindelijke inrichting van het plein. Wilfred: “In de ontwerpfase was er veel overleg tussen de buurtbewoners en  de projectleider. Mijn werk begon pas toen de tekeningen waren goedgekeurd en de bestekken klaar waren. Er kwam tijdens de uitvoering nog wel een vraag van de buurtbewoners. Ze wilden de Canapé banken die Erdi op maat geproduceerd had graag omgedraaid hebben, zodat ze uitkeken op het plein zelf. Gelukkig kon Erdi snel op die vraag inspelen door tijdens de productie een aantal zaken aan te passen.”

Inmiddels is het plein volop in gebruik door de buurt. De beplanting staat volop in bloei en jong en oud spelen, zitten en lopen er rond alsof het hun eigen tuin is. Wilfred: “Alleen de hoge bomen om het plein heen moeten nog geplant worden en dat kan natuurlijk alleen maar in het najaar. Ze zijn 13 meter hoog en het transport en het planten wordt nog een hele klus. Ik ben het nodige aan het regelen hiervoor. Met de markt en het drukke verkeer hier overdag moet er een waterdicht plan komen om ze aan te voeren.”

Voor de herinrichting van het Ten Kateplein  in Amsterdam leverde en installeerde Erdi  de Canapé Wood zitbanken. De maatwerkbanken zijn U-vormig en tot aan het maaiveld voorzien van 100% FSC Cumaru houten delen. Verder zijn de steunen dicht uitgevoerd met Cortenstalen platen.