Materiaaldienst

“Ook al hebben wij geen winstoogmerk, we hebben toch een sterke commerciële drive!”

De Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam levert bestratingsmaterialen, straatmeubilair en wegafzettingen door heel Amsterdam. Als je het terrein oprijdt en de enorme stapels stenen ziet, krijg je sterk de indruk dat heel IJburg nog bestraat moet worden. Tijd voor een verhelderend gesprek met Dick van Rooij, hoofd Materiaaldienst, en René Smit, hoofd Materialen.

De Materiaaldienst valt direct onder de dienst Advies en Beheer van de gemeente Amsterdam, die op haar beurt rapporteert aan de wethouder Bedrijven. “In totaal werken hier zo’n 55 mensen, verdeeld over de afdelingen Verkeersvoorzieningen, Materialen, Wegenbouwlaboratorium, Middelen (financiën en facilitair) en Beleids- & Managementondersteuning,” licht Dick van Rooij toe. “De eerste drie noemen we ook wel de productieve afdelingen, want ook al zijn we een gemeentelijke instelling, we moeten wel zelf onze broek ophouden.”

Informatieoverdracht

De Materiaaldienst heeft al vele jaren een hechte relatie met Erdi. “Dat geldt zowel voor de afdeling Verkeersvoorzieningen als voor de afdeling Materialen,” aldus Dick van Rooij. “Het Wegenbouwlaboratorium doet vooral bouwstoffenonderzoek en houdt zich ook bezig met de keuring van ingekochte bestratingsmaterialen. Daarvoor hanteren we niet alleen de standaardnormen, we hebben ook onze eigen, aanvullende kwaliteitseisen. Naast onze taak als inkoop-, verkoop- en advies- organisatie, zorgen we ook geregeld voor informatieoverdracht naar opdracht- gevers, bijvoorbeeld door middel van symposia. Het recente symposium over machinaal straten en arbeidsomstandigheden was een groot succes.”

Vakkennis en ervaring

Hoofd Materialen René Smit omschrijft de Materiaaldienst als een stabiele organisatie waar mensen met veel plezier werken: “Er is heel weinig verloop, iedereen heeft het hier naar zijn zin. Er werkt hier dus een schat aan vakkennis en ervaring. En ook al hebben we als Materiaaldienst geen winstoogmerk, toch hebben we allemaal een sterke commerciële drive.”

Concurrerend

De stadsdelen en de centrale diensten van de gemeente – Ingenieursbureau Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer en Dienst Ruimtelijke Ordening – zijn de klanten van de Materiaaldienst. “Zij geven via een bestek opdracht aan aannemers voor levering en verwerking van de materialen,” aldus René Smit. “Om uniformiteit en kwaliteit te waarborgen, schrijft dit bestek voor dat de materialen moeten worden afgenomen bij de Materiaaldienst.”

Oplossingen en innovaties

Ook op het gebied van Europese aanbestedingen is de Materiaaldienst actief. René Smit: “Voor leveringen die de grens van 3 211.000 overschrijden geldt, dat overheidsinstanties Europees moeten aanbesteden. De Materiaaldienst heeft voor zijn gemeentelijke collega’s deze procedure uitgevoerd. Eén van onze leveranciers is Erdi. Zij onderscheiden zich sterk door praktijkgerichte oplossingen en slimme innovaties en zijn zeer flexibel ingesteld.”