Gemeente Westland

Dirk-Jan Weijsenfeld, coördinator  gemeentelijk beheer Gemeente Westland.

De Gemeente Westland is in 2004 ontstaan  na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Naaldwijk, ’s-Gravenzande,  Wateringen, Monster en de Lier. Naast deze voormalige gemeenten maken ook de dorps-kernen Honselersdijk, Poeldijk, Maasdijk, Kwintsheul, Heenweg en Ter Heijde deel uit van de Gemeente Westland. Dirk-Jan Weijsenfeld is sinds de samenvoeging coördinator gemeentelijk beheer. Daarmee is hij tevens verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging van verkeersregelinstallaties.

Dirk-Jan volgde een opleiding bouwkunde en civiele techniek en startte 26 jaar geleden bij de Gemeente Monster. Na de samenvoeging kon hij de overstap maken naar de functie van coördinator gemeentelijk beheer. Naast zijn technische MBO opleiding volgde hij onder andere vakgerichte opleidingen op het gebied van openbare verlichting. Dirk-Jan: “De beheerwerkzaamheden bij de gemeente Monster waren kleinschaliger. De Gemeente Westland heeft inmiddels ca. 100.000 inwoners, maar na ruim  10 jaar groei is dit, mede door de crisis, afgevlakt. Wel is het zo dat de Gemeente Westland door de grote werkgelegenheid in de  tuinbouw en op de bloemenveiling enorm veel verkeersbewegingen heeft.”

Het team grijs van de afdeling Inrichting en Beheer Openbare Buitenruimte (IBOR) heeft qua beheer, onderhoud en (grootschalige) vervanging zes aandachtsgebieden: wegen, verkeersvoorzieningen, kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en riolering. Dirk-Jan: “Binnen ons team werken we met drie coördinatoren. Ik ben verantwoordelijk voor de kunstwerken (bruggen, duikers, geluidsschermen en damwanden), de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Wat betreft mijn werkgebied even een paar kerngetallen: We hebben hier circa 500 bruggen, 20.000 lichtmasten,  11 verkeersregelinstallaties en 9 automatische  Vezip installaties. Voor grootschalige vervanging en uitbreiding schakelen we ons interne ingenieurs-bureau in voor de engineering en aanbesteding.  Na de oplevering hiervan neemt ons team het  beheer en onderhoud weer in handen.”

Erdi heeft in het verleden een verzinkbare piramide geleverd en geïnstalleerd. Dirk-Jan: “Toen we in 2010 in bepaalde gebieden een aantal dynamische afsluitingen moesten vervangen, heb ik Erdi uitgenodigd om een voorstel te maken voor nieuwe selectieve toegangssystemen (Vezips). Inmiddels staan er op 9 locaties stand alone installaties met verzinkbare palen, inclusief verkeersregellichten. Deze Vezip installaties kunnen op afstand middels de telefoon worden bediend. Storingen worden automatisch via de sms aan ons en de technische dienst van Erdi gemeld. Verder heeft Erdi bij de strandopgang en de parkeerplaatsen bij het strand 3 automatische slagbomen geplaatst. Alle installaties worden jaarlijks geïnspecteerd door Erdi volgens de CROW Publicatie 246, onderhoud verkeersregelinstallaties. Op basis van deze inspectierapporten geven we opdracht voor herstel van de geconstateerde gebreken. Dat er onderhoud gepleegd moet worden is logisch, maar de installaties functioneren goed en tot op heden hebben we weinig kosten gehad aan de installaties. Alles loopt lekker en dat is een hele zorg minder.”