Gemeente Purmerend

In de verkeersintensieve gemeente Purmerend staat veiligheid en betrouwbaarheid voorop als het om verkeerstechniek gaat. Bob Dekker, Beheerder Verkeer bij de Afdeling Stadsbeheer, is daarom blij met het Centraal Management Systeem van Erdi: ‘Groot voordeel is dat ook de hulpdiensten en vervoersmaatschappijen er gebruik van kunnen maken.’

Bob Dekker beheert in Purmerend alles wat met verkeerstechniek te maken heeft: selectieve afsluitingen, bussluizen, verkeersregelinstallaties, verkeersborden, bewegwijzering en parkeergarage en parkeerautomaten. Hij is zo’n vijfentwintig jaar werkzaam in ‘het verkeer’ en heeft veel zien veranderen. Met name internet heeft gezorgd voor een toename van efficiency, controle instrumenten en storingsmanagement.

Groeigemeente

Purmerend is een stad met bijna 80.000 inwoners en is jarenlang een groeigemeente geweest. Een gevolg daarvan is dat de verkeersstromen eigenlijk te intensief zijn voor de stad. Daarom is een vlekkeloze en veilige werking van de – door Erdi geleverde – selectieve afsluitingen en bussluizen van groot belang. De historische binnenstad, een gebied van ruim zestigduizend m2 met winkels en horeca, is autovrij. Bewoners parkeren aan de rand van het voetgangersgebied. De ontheffingshouders hebben een vergunning met pincode. ‘We hadden tot voor kort een systeem met een beperkt aantal openingen naar het voetgangersgebied’, vertelt Bob Dekker. ‘Het inrijverbod werd echter steeds vaker genegeerd. Dan heb je twee mogelijkheden: beter handhaven of investeren in techniek. We hebben voor het laatste gekozen. Het gebied is sinds twee jaar hermetisch afgesloten. Uiteindelijk is iedereen daar blij mee.’

Maatwerk

De afdeling Stadsbeheer werkt al jaren samen met Erdi. Sinds 2010 werkt de gemeente met het Erdi Centraal Management Systeem (CMS). Bob Dekker: ‘We hebben het aangeschaft om het beheer te vereenvoudigen en 24/7 inzicht te hebben in het functioneren van de installaties. Wij waren een van de eersten die met dit systeem gingen werken en hebben daarom veel oplossingen op maat gekregen. Zoals verklaringen van storingen en de beschikbaarheid van informatie via internet. Erdi speelde daar prima op in. We zijn erg tevreden over het CMS. Het spaart tijd, we kunnen veel sneller handelen en we hebben continu overzicht.’

Hulpdiensten

‘Een paar voorbeelden? Bij aanrijdingen of ongevallen kunnen we snel analyseren wat er gebeurd is. Storingen opvragen en resetten, bedrijfstijden instellen, op afstand bedienen, het kan allemaal. Voordeel is ook dat de vervoersmaatschappijen en de hulpdiensten er gebruik van kunnen maken. Als de brandweer of de politie het gebied in wil, dan kan de meldkamer op afstand de systemen bedienen. Dat moest voorheen via de telefoon. Een snelle bereikbaarheid is nu gegarandeerd.’ Het CMS controleert ook of een afsluitpaal desgevraagd daadwerkelijk naar beneden gaat. Bob lacht: ‘Ik heb wel eens gehoord dat palen vanzelf naar beneden en omhoog gaan, maar ik heb dat zelf nog nooit kunnen constateren!’

Ontzorgen

De service en het onderhoud van de bussluizen en selectieve afsluitingen is sinds kort ook in handen van Erdi. ‘De systemen worden steeds complexer en veiligheid wordt steeds belangrijker,’ aldus Bob. ‘Eigenlijk kun je dat wat er op straat staat en het beheer ervan niet meer los zien van elkaar. Het is dus een voordeel als de leverancier ook het onderhoud doet; deze kent alle ins en outs van de installatie en ook de software die er in zit. Bij Erdi is veel aandacht voor interne opleidingen en zij werken volgens CROW publicatie 246, Onderhoud verkeersregelinstallaties. Dat is merkbaar bij de professionele en snelle wijze waarop storingen worden opgelost. Ik ben er blij mee: wij willen als gemeente ‘ontzorgd’ worden. Erdi levert dat niveau van dienstverlening. En de samenwerking? Die is altijd plezierig!’