Gemeente Deventer

Deventer is een dynamische stad, met een sterk historisch fundament en omsloten door een uniek landelijk gebied. In deze stad krijgt de invulling van de openbare ruimte volop aandacht. Onder andere van Arthur Klotz, verkeerstechnisch adviseur bij de gemeente.

Als specialist bewaakt Arthur Klotz de  haalbaarheid en uitvoerbaarheid van alle werkzaamheden in de openbare ruimte die door de gemeente worden uitgevoerd. “Ik controleer bijvoorbeeld alle bestekken op de juiste belijning, bebording, maatvoering, boogstralen en veiligheid”, licht Arthur toe. “Ik adviseer en ondersteun ook de ontwerpers. Ik ben de enige verkeerstechnisch adviseur op de afdeling Voorbereiding, die valt onder het cluster Expertisecentrum van de eenheid Ruimte & Samenleving. Verder ben ik verantwoordelijk voor onder andere de ANWB-bewegwijzering in de stad en voor het uitstippelen van omleidingen.”

Nauwe samenwerking

De relatie tussen de gemeente Deventer en Erdi gaat ver terug. Arthur: “Wij hebben geen gewone opdrachtgever-leverancier verhouding. We werken juist nauw samen. Een voorbeeld: een paar jaar geleden  zochten wij een manier om fiets- en wandelpaden selectief te kunnen afsluiten voor autoverkeer. Dat werd veelal gedaan door middel van verzinkbare of wegneembare palen, waarvan alleen agrariers, vergunninghouders en nood- en hulpdiensten de sleutel hadden. Het probleem was alleen, dat de paal vaak niet werd teruggeplaatst, met alle gevolgen van dien.”

Oplossing

“Ik bedacht zelf een mogelijke oplossing en die heb ik toen voorgelegd aan Richard Doesburg van Erdi. Mijn idee was om de verzinkbare paal met het verzonken slot te voorzien van een tweede slot. Dan konden algemene vergunninghouders de paal laten verzinken via het onderste slot in de kop, waar de sleutel tijdens de ontgrendeling in vast zou blijven zitten. Na het passeren moest je de paal dan weer omhoog zetten om je sleutel terug te krijgen. Omdat dit de nood- en hulpdiensten natuurlijk veel te veel tijd zou kosten, was het bovenste slot speciaal voor hen. Sleutel erin, sleutel eruit, verzinken en doorrijden. Leek me ideaal zo’n paal!”

Volop in gebruik

Ook Erdi zag het idee helemaal zitten en heeft de paal vervolgens doorontwikkeld en getest, uiteraard in samenspraak met de gemeente. Behalve in Deventer is de paal inmiddels ook al in een aantal andere steden in gebruik. Om eventuele problemen te voorkomen, worden alle sleutelhouders geregistreerd. “De gemeente Deventer is erg blij met dit systeem én met de manier waarop het is gerealiseerd. Om met Erdi-termen te spreken: buitengewoon innovatief!”