Gemeente Den Haag

Bij de gemeente Den Haag houdt Jack Smit zich onder andere bezig met het autoluw maken van de binnenstad. Als lid van de werkgroep Bebording van het CROW werkt hij aan nieuwe borden rond selectieve toegangen. “Uniforme, heldere bebording moet het aantal schadegevallen rond selectieve toegangen terugdringen.”

Jack Smit volgde de HTS (civiele techniek) en begon zijn carrière bij de gemeente Alphen a/d Rijn. Hij stapte over naar de gemeente Den Haag, werkte vervolgens bij enkele andere gemeentes om uiteindelijk weer neer te strijken in Den Haag. Jack Smit: “Daar heb ik momenteel een dubbelfunctie: ik ben teamleider én senior projectleider op het ingenieursbureau. Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met adviseren, meedenken in de ontwerpfase, voorbereiden, coördineren en het realiseren van projecten. Ons werkveld is breed. Het betreft het bouw- en woonrijp maken en reconstrueren van openbare ruimtes. Denk bij reconstrueren onder andere aan de herinrichting van (winkel)straten en pleinen, het autoluw maken van binnenstedelijk gebied en het aanpakken van sluipwegen buiten de bebouwde kom.”

CROW

Naast zijn werk voor de gemeente Den Haag zit Jack Smit in de projectgroep Selectieve Toegang van het CROW. Het CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het is een landelijk werkende onafhankelijk  instantie die richtlijnen opstelt voor de inrichting van de openbare buitenruimte. Het CROW bundelt kennis, initieert en coördineert programma’s, organiseert de financiering en draagt de verzamelde  kennis uit.

Werkgroep Bebording

Jack Smit: “Ik ben een van de adviseurs  in de werkgroep Selectieve toegang, die werkt aan het verbeteren van de bebording rond selectieve toegang. We hikten gezamenlijk al enige tijd tegen het feit aan dat er ondanks een publicatie selectieve toegang uit 2001 (ook mede adviseur) een woud aan verkeersborden rond selectieve toegangen wordt toegepast. Wens van de overheid is om dat terug te dringen: we willen naar eenduidige bebording, naar meer helderheid voor de weggebruiker. Als werkgroep hebben we nu een voorstel voor twee nieuwe borden opgesteld.”

Ten eerste het waarschuwingsbord J39; een algemeen waarschuwingsbord waarin het pictogram van een voertuig dat op een automatische paal kan stuiten wordt afgebeeld. Ten tweede een gelegenheidsbord waarbij het nieuwe waarschuwingsbord ‘gevaar J39*’ met eventueel camerabewakingpictogram en informatie teksten *(“bij groen één voertuig” of “geen uitgang”) op één overzichtelijk bord gecombineerd worden afgebeeld. Vooral dit laatste bord heeft tot gevolg dat door standaardisatie het aantal borden van vier naar één bord wordt teruggebracht.

Het voorstel voor de invoer van de twee nieuwe borden is eerst binnen de CROW werkgroep goedgekeurd waarna het voorstel nu ligt bij de landelijke NEN Bebordings-commissie. Jack Smit: “De verwachting is dat binnen circa 10 – 18 maanden de nieuwe borden worden vastgesteld.” Vooruitlopend op de goedkeuring worden door de gemeente Den Haag de nieuwe borden op nieuwe locaties al toegepast  om het aantal borden z.s.m. terug te dringen.