Dienst Parkeergebouwen

De Dienst Parkeergebouwen van de gemeente Amsterdam exploiteert en beheert circa vijftig parkeergarages in de stad, waarvan twintig tevens eigendom zijn van de gemeente. De dienst bestaat uit vier afdelingen: Ontwikkeling, Techniek & Onder- houd, Middelen en Vastgoed. Op de afdeling Vastgoed werkt senior projectleider Rien Pruimboom. Zijn focus: renovatie en nieuwbouw van alle parkeergarages.

Rien Pruimboom werkt al heel wat jaren voor de gemeente Amsterdam. “Na mijn studie medische technologie heb ik eerst gewerkt als instrumentmaker,” vertelt Rien. “In de avonduren volgde ik een studie MTS werktuigbouw en bouwkunde. Toen ik die eenmaal had afgerond, verruilde ik mijn baan bij een gereedschapfabriek voor de functie van technisch controleur bij de gemeente Amsterdam. Een paar jaar later werd ik technisch beheerder van de Dienst Parkeergebouwen en twaalf jaar geleden werd ik gevraagd om projectleider te worden. En dat ben ik nu nog steeds.”

Spanningsveld

De Dienst Parkeergebouwen bevindt zich in een voortdurend spanningsveld tussen de uiteenlopende belangen van eigenaren en bestuurders van de stadsdeelgebieden waarin de garages zich bevinden en die van bewoners, die zo goed-koop mogelijk willen parkeren. “Daar komt nog eens bij, dat de verdeling van de exploitatiekosten elke keer een enorme puzzel is,” aldus Rien. “Het geld moet ergens vandaan komen en Parkeergebouwen moet zelf haar broek ophouden. Een gecompliceerde klus.”

Quick-S-Gate

Als gevolg van veranderingen in marktbehoefte en regelgeving is de taak van de Dienst Parkeergebouwen de laatste jaren inhoudelijk behoorlijk gewijzigd. Rien: “Gebruikers stellen steeds hogere eisen aan verlichting, veiligheid en comfort, en voor de overheid speelt het aspect milieu een steeds grotere rol. Om hier efficiënt mee te kunnen omgaan, moeten we samen-werken met goede partners. Neem bijvoorbeeld de toegangsbeveiliging. Daar wordt zowel technisch als functioneel hoge eisen aan gesteld. Erdi heeft hiervoor een perfect product ontwikkeld, de Quick-S-Gate. Dat is een ultramodern vouwhek, dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid.”

Gevelrenovatie

Ook de gevelrenovatie van parkeergarage Hoptille aan de Foppingadreef in Amsterdam Zuidoost is het resultaat van een uitstekende samenwerking met Erdi. Rien: “Die garage is 28 jaar oud en had een glazen gevel in een constructie, die zorgde voor natuurlijke ventilatie en daglichttoetreding. Maar het onderhoud was duur en het glas was vandalismegevoelig. Samen met Erdi hebben we toen gezocht naar een nieuwe gevel bekleding, die qua gewicht, montage en esthetiek in deze garage zou passen. Het nieuwe gevelconcept, bestaande uit verzinkte persroosters voorzien van een coating, voldoet aan alle vereisten. Nu de operatie Hoptille is geslaagd, gaan we ook van veertien andere parkeergebouwen de gevels renoveren.”

Mentaliteit

Rien Pruimboom werkt alweer twaalf jaar samen met Erdi: “Erdi is niet alleen een prettige, deskundige en betrouwbare partner, ze zijn ook flexibel en denken niet in beperkingen. Een tijdje geleden was er bij ons een vrachtwagen tegen een stalen kolom gereden. De situatie was gevaarlijk en directe actie was noodzakelijk. We hebben midden in de nacht Erdi moeten inschakelen om verdere schade te voorkomen. Dat zegt wel iets over hun mentaliteit. Ze staan echt letterlijk dag en nacht voor ons klaar!”