Business Supporter van het WWF

Helaas verdwijnen bossen in een razendsnel tempo. De meest voorkomende oorzaken van ontbossing zijn landbouw, veeteelt en mijnbouw. Bij het kappen of afbranden van bos, komt een groot deel van de opgeslagen CO2 vrij. Wanneer deze concentratie CO2 in de atmosfeer stijgt, zal de aarde flink opwarmen.

Om dit te voorkomen is Erdi sinds vorig jaar Business Sponsor van het WWF-Netherlands (Wereld Natuur Fonds). Hiermee ondersteunen wij het 1 biljoen bomen project, om deze extreme ontbossing tegen te gaan. De wereld is ten slotte niet alleen van ons, maar ook voor de vele komende generaties!

© Erdi. All rights reserved.