Verkeerstechnische installaties

Erdi is ontwikkelaar, producent, installateur en serviceorganisatie op het gebied van verkeerstechniek. Deze verkeerstechnische (maatwerk)oplossingen reguleren 24-7 de verkeersstromen tussen voetgangers, (brom)fietsers, motorrijders, automobilisten en openbaar vervoer.
Dat het functioneren en beveiligen van verkeerssystemen dus aan de wetten en regelgeving is gebonden is zeer logisch. Een kleine onvolkomenheid, achterstallig onderhoud, of een storing kan zeer ernstige gevolgen hebben. Daarom werkt, levert en onderhoudt Erdi volgens de hoogst mogelijke standaard als het gaat om veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Erdi kent haar verantwoordelijkheden, zeker als het gaat om selectieve toegangssystemen die vallen onder de Europese regelgeving en moeten voldoen aan de Machinerichtlijnen en CE-markering. 
Na een uitgebreide extern uitgevoerde risico beoordeling heeft Erdi het hoogste veiligheidsniveau (Performance Level) PLe gerealiseerd binnen de beoordeling Machinerichtlijn.

 

test